תקנון ותנאי שימוש

א. הגדרות:

 1. המונחים הבאים יפורשו לפי הגדרתם להלן:

אתר "גולאסו" - הינו אתר המתווך בין ספקי שירות לנוסעים המעוניינים ברכישת כרטיסים לאירועי הספורט הנחשקים בעולם. האתר מציע תיווך בין נוסעים לבין ספקי שירות שונים הכלולים בחווית הנסיעה לחו"ל לרגל אירועי הספורט השונים.

המזמין – נודע הרוכש שירותים באמצעות האתר באופן מכוונן או טלפוני.

ספקי השירותים - ספקים עליהם מנויים, סיטונאי תיירות שונים המארגנים את שרותי הנסיעות, חברות תעופה, בתי מלון, ספקי השירותים בחו"ל, חברות השכרת רכב וכד'. הזמנת שירותי הנסיעות מאת ספקי השירותים נעשית בכפוף לזמינותם

שירותים – שירותי טיסה, בתי מלון, הסעות, חבילות תיירות ו=כיוצ"ב.

ב. אחריות:

 1. יובהר, כי האתר אינו משמש כסוכן או ספק משום צורה שהיא, ולכן אף אחד ממוצרי התיירות המוצעים באתר אינו נמכר בפועל על ידי האתר. המוצרים המוצעים למכירה באתר נמכרים בפועל ע"י הסוכנים, והסוכנים מזמינים ורוכשים את שירותי התיירות מן הספקים השונים, כאשר האתר הינו מתווך בלבד בעסקה. הזמנת השירותים מהספקים נעשית בכפוף לזמינותם ובהתאם למידע הנמסר מספקי השירותים.
 2. עריכת ההזמנה באתר מתייחסת למוצרים שנרכשו בלבד והמפורטים בהזמנה בלבד. הזמנת מוצר מסוים אינה תלויה ואינה קשורה בהזמנת מוצר או שירות אחר בין בתשלום ובין בהזמנה נפרדת, אלא אם כן מכירתם נעשתה כחבילה אחת.
 3. מודגש בזאת, כי הזמנה המתבצעת באתר לשירותים המוצעים מהווה הסכמה מצד הלקוח לכל התנאים וההגבלות המפורטים במסמך זה. אנו מבקשים להפנות את תשומת הלב למידע המובא להלן תחת הכותרת "הנחיות חשובות למזמין"  כחלק בלתי נפרד מהזמנה, והמהווה ביחד עם פרטי ההזמנה את חוזה ההתקשרות בינך לבין חברת "גולאסו".
 4. אחריות האתר למידע מוגבלת למסירת המידע למזמין במלואו, כפי שהתקבל ממאגרי המידע של הספקים והסוכנים.
 5. כל התמונות המופיעות באתר הינן לצורכי להמחשה בלבד, ואין להסתמך עליהן או על האמור בהן.
 6. מודגש בזאת כי השירותים המוצעים באתר זה הינם על אחריותם של ספקי השירותים למיניהם, ו"גולאסו" אינה אחראית בשום צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בספק כגון: ימי חג, שביתות, מזג אוויר, רעידות אדמה, תאונות  וכדומה (להלן: "שינויים"). בכל מקרה של שינויים כאמור לא תדרש "גולאסו" להחזר כספי של הפרשים אשר מקורם בשינויים וזאת ללא כל קשר למועד אישור או ביצוע הרכישה באתר.

ג. אמצעי תשלום:

 1. בפני המזמין עומדות מספר חלופות לתשלום, הן באתר באמצעות כרטיס האשראי והן באמצעות תשלום בטלפון.

ג.1 תשלום בכרטיס אשראי:

אתר "גולאסו" הינו אתר מאובטח במערכת אבטחת מידע, כך שפרטי ההתקשרות בעת ההזמנה נשמרים לשימוש בלעדי עבור ההזמנה בלבד.

על המזמין למלא את פרטי כרטיס האשראי בטופס ההזמנה המצוי באתר ולשגרו יחד עם פרטי ההזמנה הנדרשים לצורך השלמת פעולת הרכישה.

הקלדת פרטי כרטיס האשראי ושם המשלם נועדה לאפשר את ביצוע ההזמנה באופן פשוט ומהיר. יובהר, כי בכל מקרה השלמת ההזמנה תעשה אחר קבלת אישור סופי של ההזמנה על ידי נציג האתר.

החיוב במטבע חוץ יעשה לפי ערכו בש"ח בהתאם לשער המכירה אחרון ביום העסקים שקדם למועד התשלום כפי שפורסם בעיתון יומי בישראל


ג.2 תשלום בטלפון:

ניתן להתקשר למספרי הטלפון של נציגי האתר ולבצע הזמנה טלפונית, לרבות השארת פרטי כרטיס האשראי. יובהר, כי בכל מקרה השלמת ההזמנה תעשה אחר קבלת אישור סופי של ההזמנה על ידי נציג האתר.


ד. מחירי השירותים:

 1. מחירי השירותים המוצעים באתר נלקחים ומעודכנים כל הזמן ממערכות המידע של הספקים השונים. נוכח אופיו הדינאמי של תחום התיירות, המחירים משתנים לעיתים תכופות. ועל כן מחירי השירותים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת ובכל מקרה המחירים הקובעים והמחייבים הם המחירים בארץ.
 2. יצוין, כי מחירי השירותים המוצעים בארץ הם לרוב נמוכים מהמחירים הרשמיים של ספק השירות בחו"ל (למשל: לעומת מחירון בית המלון או החברה להשכרת רכב). עם זאת יתכנו מצבים שבהם המחירים בארץ יהיו גבוהים יותר.
 3. במקרים של אי התאמה בין המחירים המפורטים באתר לבין המחירים במוקד ההזמנות, המחיר במוקד ההזמנות הוא המחיר הקובע.

לתשומת הלב, ההזמנה תיחשב כהזמנה שנסגרה רק כאשר נציג האתר אישר לך סופית את סגירת ההזמנה, בכפוף לאישורה על ידי ספקי השירותים השונים.

 1. עליית מחירים עקב שינויים של ספקי השירות בחו"ל או עקב הפרשי שערים, יחולו על כל הזמנה שכבר בוצעה, למעט במקרה שבו המזמין שילם עבור השירותים מראש ובמלואם ומסמכי הנסיעה (כרטיס טיסה, שובר בית המלון, שובר רכב וכדומה) מצויים בידיו של המזמין.

ה. שינוי הזמנה:

 1. בכל מקרה של שינוי בפרטי ההזמנה אשר מקורו ביוזמת המזמין (כגון: מועדי טיסה, בית מלון, רמת תיירות, יעדים וכיוצ"ב), יתכן והנודע יידרש לשאת בדמי שינוי לספקי השירותים על פי תנאי ספקי השירותים. פרטי הסוכן המקומי במדינות היעד יפורטו על גבי השובר המונפק למזמין. המזמין יישא בכל שינוי בעלות מרכיבי ההזמנה לרבות מחירי כרטיסי הטיסה, עלות בתי המלון והכל בהתאם לשינוי ובמידת הצורך.
 2. שינוי הזמנה מטעם 'גולאסו' או אחד מספקי המשנה: א. בתי מלון - במידה ובית המלון המקורי בהזמנה לא יוכל לקבל את ההזמנה בשל 'אובר בוקינג', גולאסו תדאג לספק מלון חלופי ששווה ברמתו או טוב יותר למלון שנבחר תחילה.
 3. החבילות באתר גולאסו מיועדות לאדם בחדר זוגי, על כן, בכל הזמנה אי זוגית יש לקבל אישור מבית המלון לחדר מותאם עבור שלושה נוסעים. במידה ובית המלון מאשר, בית המלון יוכל לארח את הנוסעים בחדר המותאם לשלושה (טריפל) בתצורות הבאות:
  1. מיטה זוגית
  2. מיטה זוגית + מיטה אקסטרה
  3. 2 מיטות זוגיות
  4. 3 מיטות נפרדות
  במידה ובית המלון בוחר מיידע שאין אפשרות לארח שלושה בחדר, גולאסו יספקו חלופה באותה רמת כוכבים ובאותו האזור (רדיוס של 3 ק"מ מהמלון המקורי).
 4. שינוי מועד אירוע הספורט / הופעה - במקרה של שינוי מועד האירוע בעקבות תנאי מזג האוויר, מצב בטחוני, החלטת מועדוני הכדורגל / המופיע או בעקבות כל סיבה שמוגדרת כוח עליון - הלקוחות יקבלו זיכוי מלא לפי ערכו הנקוב של כרטיס המשחק לפי הקטגוריה בה עתיד לשבת הלקוח.
 

ו. ביטול הזמנה:

 1. מזמין המעוניין בביטול הזמנתו, יעשה כן באמצעות מסירת הודעת ביטול בכתב ואישור קבלתה על ידי נציגי האתר.
 2. מובהר בזאת, כי אופי הרכישה באתר הינה בדרך של "עסקת מכר מרחוק" אשר בהתאם להוראות החוק כל הרוכש שירות מסוכנות תיירות, רשאי לבטל עסקת מכר מרחוק בהתאם להוראת סעיף 14ג(ג)(2) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק") וזאת בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור יעשה לפחות 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. בהתאם לסעיף 14ג(ד)(2) לחוק, לא יחול האמור לעיל לעניין זכות הביטול על עסקת מכר מרחוק של שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העסקה. בכל מקרה של ביטול עסקת מכר מרחוק בהתאם להוראות סעיף 14ג(ג), יחויב המזמין בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה או 100 ש"ח לכל אדם, לפי הנמוך מבניהם.
 3. חוק הגנת הצרכן אינו תקף לספקים בינלאומים דוגמאת מועדוני הכרורגל השונים שכן ברוב המקרים לאחר רכישת כרטיסים לאירוע ספורט אין אפשרות לקבל החזר כספי.  בנוסף החוק אינו חל על רכישת כרטיסי טיסה בחברות תעופה בינלאומית דוגמאת 'easy-jet' .
 4. תאריך הביטול הקובע יהיה תאריך קבלת המכתב/פקס במשרדי החברה במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ / בחו"ל ייחשב יום הביטול מיום העבודה הראשון שלאחריו
 5. לכל הזמנה שאינה נופלת להוראות החוק, יהיו דמי הביטול לפי קביעת הספקים, ודמי טיפול המקובלים אצל הספקים השונים.
 6. מובהר בזאת, כי נוסח סעיפי חוק הגנת הצרכן המובאים מעלה הינם לצורכי מידע בלבד וכי נוסחם המחייב הוא בהתאם לפרסום הרשמי של מדינת ישראל.
 7. החזרים כספיים לאחר ביטול של כל אחד ממרכיבי החבילה יתקבלו לכל היותר תוך 30  ימי עסקים ממועד אישור הביטול.
 8. מודגש בזאת, כי החברה תהא רשאית לבטל עסקה בכל אחד מן המקרים הבאים:

- נפלה בהצעה שגיאת כתיב מהותית, פליטת קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר ואופי.

- תקלה טכנית או תקלה אחרת אשר מונעת את מימוש ההזמנה.

ז.ברירת דין וסמכות שיפוט:

 1. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל עניין, טענה או תביעה כלפי "גולאסו" ידונו אך ורק בבתי המשפט בעיר באר שבע, ועל ההליך יחולו דיני מדינת ישראל. על המתלונן/תובע להגיש את תביעתו לביהמ"ש המוסמך לא יאוחר מ-45 יום ממועד חזרתו של המזמין לארץ.

הנחיות חשובות למזמין:

א. מבוא

 1. כל מזמין שהינו  אזרח ישראלי המבקש לצאת מן הארץ, אחראי באופן אישי, להצטייד במסמכים הבאים:


דרכון -  בר תוקף ל - 6 חודשים לפחות לפני צאתכם מהארץ. יש לצלם את הדרכון ולשמור העתק ממנו. חובה על אזרח ישראלי, בין אם הוא נושא אזרחות אחת או יותר, להיכנס ולצאת מגבולות המדינה באמצעות דרכון ישראלי בלבד. הכניסה למדינות השונות הינה בהתאם לזהות הנכנס, ודין המדינה עשוי להשתנות מעת לעת. הטיפול בדרכון, אשרות וכיוצא בזה, הינו באחריות הנוסע בלבד. תשומת הלב מופנית לעובדה, כי במדינות שונות (כדוגמת ארה"ב, תאילנד וכד') תוקף האשרה אינו זהה לתקופת השהייה המותרת. יש לשים לב לתקופת השהייה המותרת. כל המחזיק תעודה מסוג אחר, כגון תעודת מעבר (LAISSEZ PASSER) ו/או כל מסמך אחר, חובה עליו לדווח על זאת מראש לסוכנות הנסיעות בטרם לקח על עצמו כל התחייבות הכרוכה בדמי ביטול

אישור יציאה מהארץ - חותמת אישור יציאה מצה"ל חייבת להופיע בדרכון לגברים (עד גיל 45) ולנשים שאינן פטורות (עד גיל 37). אישור יציאה מיוחד נדרש ליוצאים לחו"ל דרך מצרים.

אשרות כניסה יש לוודא למול הקונסוליה של המדינה אליה נוסעים אשרת כניסה. מומלץ לדאוג להוצאת האשרות כבר בארץ. במקרים רבים לא ניתן יהיה לקבל אשרה בחו"ל אם הבקשה המקורית לא הוגשה בארץ.

אשרות כניסה (קורונה) - אחריות הלקוח לוודא את תנאי הכניסה לכל מדינה אליה הוא עתיד להכנס, במידה והלקוח יסורב עלייה למטוס או כניסה למדינה זו תהיה האחריות הבלעדית של הלקוח.

פוליסת ביטוח רפואי - חובה!

ביטוח מטען – לא חובה אך מומלץ לרכוש.

תרופות וחיסונים יש להיוועץ עם רופא המשפחה באשר לצורך בחיסונים לכל מדינת יעד. ניתן ואף רצוי לערוך ברור למול משרד הבריאות.


ב. טיסות

ב.1 מסלול וזמני טיסות -

 1. המסלול וזמני הטיסות, נמצאים באחריותן הבלעדית של חברות התעופה וייתכנו מקרים בהם יהיו שינויים בזמני הטיסות אף ללא הודעה מוקדמת על כך. הטיסות מבוצעות על ידי חברות תעופה סדירות ו/או שכר וביצוען כפוף לתנאים המפורסמים ע"י חברות התעופה ו/או מנהלי התעופה האזרחיים.
 2. על הנוסע מוטלת החובה לוודא את מועדי הטיסות ונתיביהן בעת ביצוע ההזמנה, בעת קבלת הכרטיס ובעת אשרור הטיסה חזרה לארץ.
 3. מטעמי ביטחון ועל מנת להשלים את סידורי היציאה חב' התעופה דורשת להתייצב בדלפק הטיסה ביציאה או בחזרה לפחות שלוש שעות לפני שעת הטיסה הנקובה בכרטיס. מודגש בזאת, כי האתר ו/או סוכני הנסיעות לא יהיו אחראיים לכל נזק שנגרם לנוסע כתוצאה מאיחור נוסע להתייצבות.
 4. לא בכל המקרים הטיסות הינן ישירות ולעיתים טיסה נוחתת נחיתת ביניים בדרכה כמו גם בחזרתה. במקרים חריגים של רישום יתר לטיסה ע"י חברות התעופה (דבר המותר לחברות התעופה ואשר אינו בשליטת הסוכנים) יאלץ המזמין לטוס בטיסה שונה.


ב.2 ארוחות –

 1. הארוחות המסופקות בטיסות הן באחריותה הבלעדית של חברת התעופה ולאתר אין כל אחריות בנושא זה.

ב.3 מטען וכבודת יד

 1. כרטיסי הטיסה במחלקת תיירות למרבית היעדים בעולם מתירים לנוסע לשאת עימו כבודה במשקל של 20 ק"ג + כבודת יד במשקל 5 ק"ג בלבד. חברות התעופה אינן מתחייבות לקבל כבודתו של נוסע באותה טיסה יחד עימו., אם עלתה הכבודה על המותר, אף אם שילם בגין המשקל העודף. במקרים חריגים שכאלו תגיע הכבודה על טיסה אחרת, באחריותה של חברת התעופה.
   

ב.4 אחריות לגבי הובלה אווירית

 1. אחריות זו מוסדרת באמנות השונות, על פי חוק שירותי חוק התובלה האווירית, התש"ם- 1980. זכותו של הנוסע לתבוע ישירות את ספקי השירותים כולם או חלקם בגין נזקים שנגרמו עקב מעשה מחדל של אותם ספקי השירותים. אין  באמור במסמך זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן


ג. בתי מלון


ג.1 אחריות -

 1. גולאסו משמשת כמתווכת בין חברות תיירות/סוכנים מקומיים לבין המזמין. השירותים המוצעים מבוצעים על אחריותם של חברות התיירות/סוכנים מקומיים. גולאסו אינה אחראית על הפעלתו היום-יומית של המלון, לרבות תקינות מערכותיו, שעות הפעלת מיזוג האוויר, שירות החדרים וכו'.
 2. דרגות בתי המלון נקבעות על ידי משרד התיירות המקומי בכל מדינה ומדינה ומשכך לא ניתן לבצע השוואה עם דרגת בתי המלון בארץ או של מדינות אחרות.
 3. דרגת תיירות בסיסית- TC או C / דרגת תיירות טובה, 3 כוכבים או B או STC/ דרגה ראשונה-4 כוכבים או A או FC / דה לוקס- 5 כוכבים או DLX.
  VIEW SEA (פונה לים)- S.V / MOUNTAIN VIEW- M.W  (פונה להר) / CLUB/ VILLAGE- כפר נופש
 4. האתר אינו אחראי במקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/או בנייה בבית המלון או בסמוך לו ועל המזמין לוודא ולברר את קיומם של אלו קודם לביצוע ההזמנה למול סוכנות הנסיעות.
 5. שעת כניסה לחדרים כמקובל בעולם היא מ - 14:00. במקרים בהם המלון אינו מלא לחלוטין, ניתן לעיתים לקבל את החדרים קודם לכן בכפוף לזמינות החדרים במלון.
 6. גולאסו אינה מתחייבת לקבלת חדר מוקדם יותר אלא בכפוף להסדרה ומראש של תשלום על לילה נוסף.
 7. בערים מסוימות תיירים נדרשים בתוספת תשלום עבור מיסי ערים. במידה וקיימים כאלה מחירי המיסים יופיעו על שובר המלון


ג.2 הגעה מאוחרת

 1. בכל מקרה של הגעה מאוחרת למלון יש לשים לב כי בתי המלון אינם מתחייבים לשמור חדרים לאחר השעה 18:00 במידה ולא קיבלו על כך הודעה מוקדמת.

ג.3 עזיבת חדרים במלון -

 1. עד השעה 12:00 בצהרים וזאת ללא כל קשר למועד יציאת הטיסה חזרה. עזיבה מאוחרת יותר עלולה להיות כרוכה בתשלום נוסף.

ג.4 רישום יתר

 1. במקרה של רישום יתר בבית המלון, רשאי הסוכן המקומי ו/או בית המלון לשנות ע"פ אחריותו הבלעדית את בית המלון הנבחר למלון בדרגה זהה או דומה. מודגש בזאת כי גולאסו אינה אחראית למקרים שכאלו ואין לה כל שליטה על שינויים כאמור.


 

תקנון האתר:

ברוכים הבאים לאתר "גולאסו" מיסודה של חברת "גולאסו" בע"מ. האתר הינו מתווך בין ספקי שירות לנוסעים המעוניינים ברכישת כרטיסים לאירועי הספורט הנחשקים בעולם. האתר מציע תיווך בין נוסעים לבין ספקי שירות שונים הכלולים בחווית הנסיעה לחו"ל לרגל אירועי ספורט שונים.

בהיכנסך לאתר ובטרם תבצע פעולה כלשהי באתר או בפרט המידע המופיעים בו. הינך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש

א. תנאי שימוש באתר:

תנאי השימוש באתר מסדירים את היחסים בין מפעיל אתר "גולאסו" (להלן: "מפעיל האתר"), לבין כל אדם שיעשה שימוש באתר או בתכניו. אדם שיבצע פעולה כלשהי באתר ו/או יעשה שימוש כלשהו במידע מכל סוג שקיים באתר או מידע שהשיגו באמצעות האתר (להלן: "משתמש"), ייחשב כמי שמצהיר כי קרא את תנאי השימוש והינו מודע ומסכים לתנאי השימוש.

כל מחירי החבילות באתר מיוחסים להרכב חדרים זוגי. כלומר אדם בחדר זוגי. במידה והרכב החדרים משתנה מחדר זוגי לחדר בודד, חדר שלישייה או חדר משפחה - ההזמנה לא תיסגר באתר ונציג מטעם החברה ייצור קשר עם הלקוח להשלמת העסקה.
 

האמור בלשון זכר - אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך

האמור בלשון יחיד - אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך

הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.

ב. שירותי האתר:

האתר מפעיל, בין היתר, מנוע חיפוש וקישורים לספקי תיירות  או שוכנים אשר מציעים שירותים. מפעיל האתר איננו מתחייב כי במסגרת מנוע החיפוש ישולבו ו/או יוצגו מחיריהם של כל ספקי שירותי התיירות הפועלים ברשת או בשוק בכלל ובאפשרות מפעיל האתר להציג רק חלק מן הספקים ו/או הסוכנים המספקים את השירות הנדרש.

האתר מאפשר לכל אדם להשתמש במגוון השירותים הקיימים בו. יחד עם זאת מפעיל האתר יהא רשאי, להסיר מידע ו/או למנוע או להפסיק שימוש באתר, בכל מקרה שהשימוש בו ייעשה באופן בלתי ראוי ובלתי סביר, והכל על פי שקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר.

מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש למשתמש.

תכנים ומידע באתר:

מפעיל האתר ממליץ למשתמש לנהוג כצרכן זהיר ובכל מקרה, טרם ביצוע פעולת רכישה, לעיין בזהירות ובקפידה בכל המידע והתנאים שמציג או מפיצים הסוכנים או שספקי השירות באתר או בכל מסמך ומידע המלווה את ההזמנה.

מפעיל האתר מציג מידע בנוגע למוכרים ולמוצרים. המכירה הסופית וכן האחריות על העסקה הינן של המוכר, כמו גם המוצרים המסופקים במסגרת האתר והאחריות הניתנת להם, אלא אם נקבע באתר או בתקנון זה אחרת ובמפורש.

מפעיל האתר לא יהא אחראי לטיב ואיכות המוצרים ו/או שירותים שמציע המוכר, לרבות תנאי הרכישה ו/או הליכי הרכישה ו/או אספקת המוצרים ו/או כל דבר אחר שמציע המוכר, כמו גם המוצרים המוצעים במסגרת האתר והאחריות הניתנת להם. טיב העסקה והעמידה בתנאי העסקה מול הלקוח הן באחריות המוכר בלבד.

המידע באתר מוצג בתום לב לתועלת המשתמש ואין בהצגתו משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ביחס למוצר או למוכר ו/או לשירותים המוצעים על ידי המוכר.

מודגש בזאת, כי מפעיל האתר איננו מייצר מידע, למעט מידע עצמאי, אלא מציג מידע שמוצג ומופץ על ידי מוכרים; לפיכך, אין לראות במפעיל האתר כמסייע להפצת מידע שהפצתו או הצגתו עלולים להתפרש, במפורש או במשמע, כהפרה של האמור בדין. מפעיל האתר יסיר מידע המהווה הפרה בדין, מהמועד בו ייוודע למפעיל האתר דבר ההפרה או הגבלה חוקית מפורשת.

מפעיל האתר איננו מתחייב כי לא תהיה כל תקלה טכנית או ליקוי או כשל (להלן: "הפרעה") בפעולת האתר. עם זאת, מפעיל האתר ייעשה כל מאמץ על מנת למנוע או לתקן כל הפרעה כאמור בהקדם האפשרי.

מפעיל האתר יהא רשאי, להסיר מידע ו/או למנוע או להפסיק שימוש, בכל מקרה שהשימוש באתר ייעשה באופן בלתי ראוי ובלתי סביר, והכל על פי שקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר.

מפעיל האתר אוסר על שימוש בשירותים הקיימים באתר לצורך הבעת ו/או הפצת מידע או פרטים שהם בלתי חוקיים, פוגעים בפרטיות, טורדניים, מעליבים, מזיקים, מאיימים, בעלי גוון פלילי, מוצאי דיבה ו/או מהווים הפרה אחרת של החוק.

משתמש שהינו מוכר, אשר יירשם לאתר ו/או יפנה למפעיל האתר להכללת מוצריו/ הצעותיו במאגר המידע של האתר, ייחשב כמי שמצהיר כי הוא מודע ומסכים, ללא כל תנאי וסייג, לכל דרכי ומאפייני התקשורת והקישור ברשת התקשורת בינו לבין מפעילי האתר.

באתר נמצאים קישורים לאתרים אחרים. לעניין קישורים לאתרים אחרים כאמור, אם לא צוין אחרת, אין בין החברה לבין בעלי האתרים האחרים כל יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לחברה כל שליטה בחומרים המצויים באתרים אלו. אין החברה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרים אלו וכניסה לקישורי האתרים היא באחריותו המלאה של המשתמש.

    כרטיסי משחק:
*. כרטיסי המשחק יתקבלו עד ליום המשחק, ולעתים עד צהריי יום המשחק.
*. התחייבות לישיבה בזוגות בלבד (למעט משחק הסופר קלאסיקו הספרדי, או משחק ספציפי שבו נאמר אחרת), כל שאר סידורי הישיבה נותרים בגדר 'בקשה בלבד'.
*. ישיבה בזוגות - הגדרה:
*. ישיבה בזוגות דהיינו מרחק נגיעה, עד הפרש של חמישה כסאות באותה השורה, אחד מעל השני, אחד צמוד לשני באלכסון או בהפרש של מושב או שניים בשורה מעל.
*. כרטיסי המשחק יתקבלו לרוב על שמות הנוסעים ויכולים להתקבל ככרטיסים להדפסה ביתית, כרטיסי כניסה באמצעות הטלפון החכם, כרטיסים מגנטים אשר נשלחים לכתובת המגורים שהוזנה במסגרת ההזמנה או שובר לאיסוף כרטיסים מקופות האצטדיון, אשר יחייב הצגת דרכון בכדי לאסוף את הכרטיסים מהקופות.  
*. לאור התפתחות הקורונה במדינות העולם, קיימת אפשרות ביטול כרטיסים חד צדדית מטעם מועדוני הכדורגל. זאת במידה ומדינה כזו או אחרת תאלץ להגביל את כמות הנכנסים לאירוע הספורט. במקרה מסוג זה יתקבל החזר כספי מלא של הכרטיס על פי ערכו הנקוב של כרטיס המשחק.

   קטגוריה נבחרת - כרטיסי משחק:
'גולאסו' מתחייבת לספק ללקוח את הקטגוריה הנבחרת ובמידה ולא משכילה לעשות זאת, תעביר ללקוח קטגוריה טובה יותר (יקרה יותר). יש לציין כי קטגוריה יקרה יותר, לא מחויבת להיות איכותית יותר מבחינת מקומות הצפייה, אלא ערכו הנקוב של הכרטיס יהיה יקר יותר מזה שהיה אמור להתקבל במסגרת הבחירה בהזמנה. יש להדגיש כי במעמד השינוי ייתכן כי הלקוחות יועברו ליציע VIP הכולל ארוחות ושתייה, אך יזכו לזווית צפייה פחות איכותית מזו שהוזמנה מראש. בנוסף חשוב להדגיש כי קיימת אפשרות שהכרטיסים התקבלו בהרכב אנשים שונה מההזמנה הראשונית. במקרה מסוג זה, במידה והלקוח לא יסכים עם מעבר ליציע VIP כבודד במקום זוג, או כזוג במקום שלישייה, יקבל אלטרנטיבה לכרטיסים שלא יעמדו בכנה אחד עם מקור ההזמנה - כלומר, באזור פחות איכותי תוך החזר מלא של השדרוג אותו ביצע מראש.

*. במקרים מסוימים (אצטדיון הברנבאו) קיימים צבעים אפורים שיהוו את הקטגוריה המקבילה אליהם.

*. כרטיסים במסגרת הקטגוריה הנמוכה באצטדיון יכולים להתקבל ליציע אוהדי חוץ. במקרים מסויימים, דוגמת משחקים במסגרת אירופאית כמו הליגה האירופית או במסגרת ליגת האלופות כרטיסי המשחק אשר לא ישודרגו יכולים להתקבל ככרטיסים ליציע הקבוצה האורחת (קבוצת חוץ) ולא ליציע הקבוצה המארחת (קבוצת בית).

*. קטגוריית 'VIP' - כרטיסי VIP הם כרטיסי הוספיטליטי או במקרים ספציפים כרטיסי קלאב לבל, הכוללים שתייה קלה, ארוחה, ומגזין יום המשחק - מיקום הכרטיסים יהיה מאחורי השער כבסיס, או לאורך המגרש כשדרוג. כרטיסי הוספיטליטי לאורך המגרש יכולים להיות בכל אחד מן הבלוקים לאורך המגרש, המצויים תחת קטגוריה 1.  הוראות שימוש בכרטיסי המשחק:
*. יש להשמע להוראות הספק לשימוש בכרטיסי המשחק, במידה והלקוח לא יבצע שימוש בהתאם להוראות הקיבל מספק החבילה חברת 'גולאסו' לא תקח אחריות ולא תזכה את הלקוח על עלות הכרטיס.

*. כרטיסי המשחק יכולים להתקבל בצורות הבאות:

1. כרטיסי נייר (בארץ או במלון עד יום המשחק)
2. כרטיסי ממבר (יכולים להגיע על שמות שונים משמות הנוסעים)
3. כרטיסים אלקטרונים (יכולים להתקבל על שמות שונים משמות הנוסעים)
 

קניין רוחני:

מפעיל האתר לא יהיה אחראי על התוכן ו/או המידע המסחרי שיפורסם בו ואולם מפעילי האתר יפעלו בהקדם האפשרי להסרתו ומניעתו של תוכן ומידע מטעים ככל שיש בהם דבר הנוגד את האמור בדין.

האתר ומפעיליו אינם אחראים לכל נזק עקיף, משני או ישיר הנובע מהשימוש באתר וחישפה אליו, לרבות נזק הנגרם כתוצאה מהפסד רווחים, הפסד מידע וכיוצ"ב.

למפעילי האתר קיימת זכות יוצרים על כל מידע ותוכן כהגדרתם בחוק המחשבים תשנ"ה - 1995 לרבות עיצוב גרפי, סימן מסחרי וסודות מסחריים, שפותחו ו/או תוכננו ו/או נוצרו על ידי מפעילי האתר בעצמם ו/או באמצעות מי מטעמם.

מפעילי האתר רואים בחומרה פגיעה או ניסיון לפגיעה בזכויותיהם הקנייניות שלהם ושל אחרים ויראו בחומרה כל ניסיון להשתמש באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויות קנייניות שלהם ושל אחרים.