הצהרת נגישות

האתר שלנו הינו חלק בלתי נפרד מערוצי הציבור, לפיכך הושקעו מאמצים על מנת להפוך את המידע והשירותים באתר לנגישים,
כך שיענו על צורכיהם של אנשים עם מוגבלות.

רמת הנגישות באתר

האתר נגיש ברמה "2" (AA) על-פי הנחיות ארגון W3C העולמי. לאובייקטים הגראפיים יש חלופה טקסטואלית (alt).
האתר מותאם לצפייה בסוגי דפדפנים שונים. שימוש בשפה פשוטה וברורה עד כמה שניתן.

נשמח לקבל מכם שאלות או הערות בנושא נגישות האתר:

דורון גולדשטיין, אחראי נגישות: 077-500-1343
מידע נוסף בנושאי נגישות נגישות ישראל - העמותה לקידום נגישות ועצמאות הנכים בישראל. נגישות לאינטרנט - איגוד האינטרנט הישראלי.